top
 

space
home
space
wat is een gebitsprothese
spacespace
nieuwe gebitsprothese
spacespacespace
werkzaamheden
space

space
vergoedingen
space
Tarieven
spacespace
ONT
space
contact

space
links


spacer

space
 button De prothese op implantaten

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

1

De verwijzing.
De Tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de Tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de Tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de Tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de Tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de Tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De Tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
- bij het ontbreken van een tand of kies
- bij het ontbreken van meerder tanden en kiezen
- bij het ontbreken van alle tanden en kiezen

We beperken ons tot de bespreking van de laatste, bij het ontbreken van alle tanden en kiezen, omdat dit volledige betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten. Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit zeker niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de Tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de Tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

  • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren.Het kaakbot moet gezond zijn.Het tandvlees moet gezond zijn.U moet gezond zijn.U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen.
  • Daarnaast is het succes percentage van implantaten bij niet rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.
Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
  • met drukknoppen
  • met een steg, staafje tussen de implantaten
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de Tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten.
Deze behandeling bestaat uit verschillende fasen en wel de volgende:

  • Intake, kennismakingsgesprek.
  • Eerste fase implantologie.
  • Rustperiode.
  • Tweede fase implantologie.
  • Korte rustperiode.
  • Terugverwijzing naar de Tandprotheticus.
Intake, kennismakingsgesprek.
U wordt ontvangen bij de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waar met u kennis gemaakt wordt en meteen een gezondheidsvragenlijst ingevuld wordt. U heeft al eerder gelezen dat het voor het welslagen van de behandeling noodzakelijk is dat we enig inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerder tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën worden genoteerd. Na het invullen van deze vragenlijst wordt de mondholte geïnspecteerd en wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto word met u besproken wat het te volgen behandelplan is. Wanneer het een implantaatbehandeling betreft die door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden dan zal de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag) formulieren worden ingevuld. Vervolgens wordt de gehele behandelprocedure uitvoerig uitgelegd en worden uw eventuele vragen beantwoord. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Het is raadzaam iemand mee te nemen naar deze behandeling, omdat u plaatselijk verdoofd wordt en u zich na de behandeling een beetje flauw kunt voelen.

Eerste fase implantologie.
Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag. Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt. Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt. Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt. Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.

2

Rustperiode.
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond. Het kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan verder de gehele rustperiode worden gedragen.

Tweede fase implantologie.
Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op het implantaat wordt geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt, waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.

Korte rustperiode en terugverwijzing naar de Tandprotheticus.

Na een korte rustperiode van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd. Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit gemaakt kan gaan worden. U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar de Tandprotheticus voor het laten aanmeten van het kunstgebit. De behandeling word afgesloten met een poetsinstructie en een controle als het kunstgebit gereed is en u hiermee geen klachten meer heeft.

Het maken van het kunstgebit op implantaten.

U komt terug bij de Tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van het "normale" kunstgebit. De Tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.

Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte.

Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.

Behandelplan prothese op implantaten
Dit behandelplan is er op gebaseerd als er geen extra voorzieningen zijn getroffen, anders wijkt het iets af.

Afspraak 1. intake gesprek.
Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.

Afspraak 2. Het uitkiezen van de pijlers en het trekken van de kiezen.

Er wordt zorgvuldig gekeken welke wortels van uw tanden en kiezen het beste zijn te gebruiken als pijlers onder de overkappingsprothese. De volgende stap is meestal dat de tandarts/kaakchirurg de kiezen gaat trekken die niet worden gebruikt als pijlers. De tanden of kiezen die als pijlers worden gebruikt, krijgen een voorbehandeling. Een holte in de wortel wordt gereinigd en gevuld. Afspraak 3. Eerste afdrukken.
Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. (happen).

Afspraak 4. Definitieve afdrukken (indien nodig).

Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakdelen gemaakt om op deze wijze een goede pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.

Afspraak 5. Beetbepaling.
Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan. Tijdens deze zitting wordt er gekeken naar de kleur van de tanden en kiezen die in het nieuwe kunstgebit komen te staan.

Afspraak 6. Proefprothese.
De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op uw gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt. Soms zijn wel alle tanden en kiezen al uit de mond, dan kan de proefprothese wel volledig in de mond en kunt u het gehele resultaat zien.

Afspraak 7. Tanden trekken en prothese plaatsen.
De prothese is klaar u wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.

Afspraak 8. Controle.
Vaak komt u na 24 uur terug bij de tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is

Afspraak 9. Nacontrole.
Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast. Tevens moet u elk half jaar voor controle naar de tandarts. Hij controleert dan de pijlers en uw kaken.

spacer