top
 

space
home
space
Watis een Tandprotheticus
spacespace
nieuwe gebitsprothese
spacespacespace
werkzaamheden
space

Prothese op Implantaten
space
vergoedingen
space
Tarieven
spacespace
ONT
space
contact

space
links

spacer

space
  button Wat is een Tandprotheticus?
          button Geschiedenis  

Een Tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses (kunstgebitten). De gebitsprothese wordt door de Tandprotheticus aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is. Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de Tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses (gedeeltelijke protheses), frame protheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de Tandprotheticus zelfstandig aan uw gebitsprothese. Uw persoonlijke wensen worden met de Tandprotheticus besproken. Door het persoonlijke contact kan de Tandprotheticus alle aandacht schenken aan het vervaardigen van uw gebitsprothese in zijn eigen laboratorium. De Tandprotheticus is in staat de functies van het natuurlijke gebit te herstellen. Te denken valt daarbij aan het vermalen van het voedsel maar ook aan het spraakvermogen en aan het uiterlijk.
 
Na enkele bezoeken aan de Tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte pasprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de functie worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de Tandprotheticus gebracht.

Waarvoor kunt u terecht bij de tandprotheticus:

1. Advies/ informatie
2. Beoordeling van uw huidige gebitsprothese
3. Vervanging van uw volledige gebitsprothese
4. Een gebitsprothese op implantaten (klikgebit)
5. Een partiële (gedeeltelijke) gebitsprothese
6. Reparatie of aanpassing van uw bestaande gebitsprothese
7. Rebasen van de huidige prothese (opvullen)

Controle

Als uw gebitsprothese los gaat zitten, raadpleeg dan uw tandprotheticus. Gebruik geen kleefpasta of kleefpoeder, het probleem wordt hiermee niet opgelost. Ga voor reparaties altijd naar de tandprotheticus, ook als u klachten heeft. Zo voorkomt u ontstekingen. Ook voor een prothesedrager is een regelmatige controle nuttig, vaak zal er niets te doen zijn, soms zal aanpassen of vervanging  nodig blijken. Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen kort geleden zijn getrokken of wanneer uw gebitsprothese ouder is dan 5 jaar. Ga in geen geval zelf aan de gang met watten, kleefpasta, voering-laagjes, sigaretten vloeipapier of iets dergelijks. Dit werkt sneller slinken van de kaak in de hand. Ga terug naar uw tandprotheticus. Zelf lijmen kan een professionele reparatie onmogelijk maken.


  Geschiedenis
        button Wat is een Tandprotheticus

Het vervangen van gebitselementen door gebitsprothesen is niet nieuw. Al door de eeuwen heen probeert men het verlies van tanden en kiezen te herstellen, zo kende ons land in de 19e eeuw het beroep van tandmeester. Deze tandmeester werd als een tandtechnicus gezien aan wie de beperkte tandprothese was toevertrouwd. In die periode maakte men onderscheid tussen technisch-mechanische zaken en heelkundige aspecten van de beroepsuitoefening waardoor het maken van de tandprothese niet tot het uitoefenen van de tandheelkunst werd gerekend.

In 1871 werd bepaald dat het inzetten van kunsttanden en gebitten geen onderdeel uitmaakte van de geneeskunst en aan een ieder vrij stond, mits hij zich onthield van het verrichten van heelkundige handelingen (Wet uitoefening geneeskunst).

Bij wet van 24 juni 1876 werden regels gesteld aan de uitoefening van de tandheelkunst toen nog met behoud van de titel 'tandmeester'. Niets van deze regels vertelde of het technisch-mechanische deel ook tot de uitoefening van de tandheelkunst moest worden gerekend. De toepassing van de tandprothese werd in de periode tussen 1876 en 1913 als onderdeel van de tandheelkunst beschouwd.

De titel tandarts werd pas in 1913 ingevoerd na protesten van artsen die zich tegenover tandartsen beriepen op hun universitaire opleiding, de toenmalige tandartsen hadden deze opleiding niet genoten. In ditzelfde jaar werd het toepassen van de tandprothese aan de bevoegdheid van de tandarts toegevoegd. Hierdoor voelde een aantal tandtechnici zich gedupeerd omdat zij eerder zonder dat zij werden vervolgd, ongestoord hun beroep hadden kunnen uitoefenen. In 1968 onderzocht de Centrale Raad voor de Volksgezondheid of krachtens de wet op paramedische beroepen het toekennen van de bevoegdheid om zelfstandig in de mond te kunnen werken en afdrukken te maken zou kunnen geschieden door de tandtechnicus. Volgens de raad bestond hier geen behoefte aan omdat "tandtechnici daartoe ten ene male het niveau voor de vereiste opleiding missen." Gesteld werd dat het afdrukken maken geen op zichzelf staande zaak is en geen zuiver technische aangelegenheid.

De prothetische tandheelkunde is geen ambacht, doch een onafscheidelijk deel van de tandheelkunde, waarvoor een medisch-biologische academische opleiding nodig is en kan derhalve niet overgelaten worden aan mensen die slechts een technische opleiding genoten hebben en een ambacht uitoefenen. De Tweede Kamer nam dit standpunt niet over en drong aan op een wettelijke regeling van het beroep van Tandprotheticus. De tandtechnicus wordt gezien als iemand die geen directe relatie heeft met de patiënt en die niet "in de mond werkzaam" is, dit in tegenstelling tot de Tandprotheticus.

Dit resulteerde uiteindelijk in de Wet op de Tandprotheticus die op 25 mei 1989 van kracht werd waarbij de tandprothetische zorg voor edentate patiënten een afzonderlijke wettelijke basis werd gegeven. Vanaf die datum maakt het aanmeten, passen en plaatsen van de volledige gebitsprothese geen onderdeel meer uit van de tandheelkunde en heeft de wetgever op grond van de opleiding twee beroepsgroepen als terzake kundig gekwalificeerd: de Tandprotheticus en de tandarts.

Door de invoering van de Wet BIG op 1 december 1997, waarin ook het beroep Tandprotheticus is geregeld, is de Wet op de Tandprotheticus komen te vervallen; dit laat echter onverlet dat de Tandprotheticus en de tandarts de enige twee gekwalificeerden blijven op het gebied van het aanmeten van uitneembare gebitsprothesen.


spacer