top
#666666#666666

space
home
space
wat is een gebitsprothese
spacespace
nieuwe gebitsprothese
spacespacespace
Behandelingen
space

Prothese op Implantaten
space
vergoedingen
space

Tarieven
spacespace
ONT
space
contact

space
links

spacer space
 button Behandelingen      
       
button Partiële prothese
        button Immediaat ProthesePartiële prothese

        button Immediaat Prothese

De Tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Hieronder valt ook de partiële prothese (een gedeeltelijke prothese). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de Tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de Tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw Tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De Tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
2. de frameprothese

1. De kunststof plaatprothese
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

2. De frameprothese
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan:
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw Tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.

Afspraak 1. Intakegesprek + eerste afdrukken

U meldt zich bij uw Tandprotheticus om een partiële- of een frameprothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw Tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren. Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een Tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw Tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.

De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

Afspraak 2. Definitieve afdruk.
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële/frame prothese bepaald.

Afspraak 3. Beetbepaling.
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 4. Passen.
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

Afspraak 5. Plaatsen van de prothese.
De partiële/frame prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.

Afspraak 6. Controle.
Na enkele weken volgt een nacontrole door uw Tandprotheticus

Immediaat Prothese
       button Partiële prothese

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen. Na uw eerste bezoek bij de Tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de Tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Het trekken van de tanden en kiezen.

Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer, want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen, met eten is dat een beetje behelpen. Als de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzaam weer proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn.

Het maken van het kunstgebit.
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt, worden door uw Tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan
rekening gehouden worden met uw wensen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst.
4
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag.
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken. En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen. De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.

Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg en Tandprotheticus spreken met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit.
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.

Het eten.
De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaam harder voedsel proberen.

Praten.
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld, bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt door bijvoorbeeld hardop de krant te lezen . De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.

5

Slapen met of zonder kunstgebit.
Uw kaken hebben een tijdje nodig om te wennen aan het kunstgebit. De eerste week moet u het 's nachts dan ook niet uitdoen. Daarna is het juist beter om het voor het slapen wel uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo'n prettig idee. Doet u dan alleen het ondergebit uit. Als u het kunstgebit niet draagt, kunt u het bewaren in een glas of prothesebakje eventueel met groene zeep of een bruistablet van Corega.

Controle van de prothese en de mondholte.
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar uw Tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust terug. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit losser is gaan zitten. Doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen de kaak en het gebit. Probeer niet het euvel zelf te verhelpen met kleefpasta of andere middelen. Uw Tandprotheticus zal meestal het kunstgebit in de onderkaak maar soms ook het kunstgebit in de bovenkaak, na verloop van tijd moeten aanpassen.

Bij alles wat niet in de haak is met uw kunstgebit is de beste oplossing naar uw Tandprotheticus te gaan. Hij weet precies wat er aan de hand kan zijn en wat hieraan gedaan moet worden. Geleidelijk zullen uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. In veel gevallen is het nodig om na enige tijd een geheel nieuwe kunstgebit te vervaardigen. Om die reden is het verstandig minstens eens in de twee jaar naar uw Tandprotheticus terug te gaan voor controle.


Behandelplan  Immediaat prothese

Afspraak 1. intake gesprek + eerste afdrukken

Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.

Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. (happen).

Afspraak 2. Definitieve afdrukken (indien nodig)
Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakdelen gemaakt om op deze wijze een goede pas\vorm van de prothese te kunnen bereiken.

Afspraak 3. Beetbepaling
Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.

Afspraak 4. Tanden trekken en prothese plaatsen
De prothese is klaar. U wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst door de tandarts.

Afspraak 5. Nacontrole
Er zullen enkele na controles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast.


spacer